Kalkulator przekroju komina

kW
m
Oblicz

UWAGA!
Niezależnie od wyniku obliczeń,
minimalny przekrój komina
to 14 x 14 cm!