5. klasa emisji
na ekogroszku

Kocioł KSM jest nowoczesnym kotłem centralnego ogrzewania z podajnikiem retortowym PSR [1], w którym jako paliwo podstawowe stosuje się ekogroszek uzyskiwany z węgla kamiennego. Konstrukcja wymiennika posiada pionowy układ kanałów spalinowych [2], co wpływa na wysoką sprawność urządzenia sięgającą 91%. KSM spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. według normy 303-5:2012. Oznacza to, że kocioł KSM jest urządzeniem, które wyróżnia się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń do atmosfery i dlatego na jego zakup przyznawane są dotacje państwowe sięgające nawet 50%.

Podwójne bezpieczeństwo
pracy kotła 

KSM wyposażony jest w dwa niezależne systemy (elektroniczny i mechaniczny), chroniące kocioł przed przegrzaniem oraz zamarznięciem instalacji. Pierwszy z nich to czujniki elektroniczne, które odpowiadają za utrzymywanie odpowiedniej temperatury ślimaka oraz wody w kotle i w boilerze. W razie jej przekroczenia następuje wstrzymanie pracy podajnika i wentylatora oraz włączenie sygnału alarmowego. W przypadku, gdyby rura podajnika osiągnęła zbyt wysoką temperaturę, uruchomi się system gaszenia płomienia. Czujniki elektroniczne chronią również przed zamarznięciem wody w instalacji. Przy temperaturze otoczenia mniejszej niż 5°C reakcja czujników rozpoczyna proces włączenia wszystkich pomp, dzięki którym możliwa jest cyrkulacja wody w instalacji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik mechaniczny STB. W razie przekroczenia bezpiecznej temperatury wody dla kotła, czujnik STB wyłączy nadmuch i wstrzyma pracę podajnika paliwa oraz uruchomi sygnalizację dźwiękową.

Inteligentne
sterowanie

W kotle KSM zastosowano zaawansowany system sterowania pracą urządzenia. Sterownik ecoMAX 910 [3] odpowiada za utrzymywanie zadanej temperatury przez kontrolowanie procesu spalania paliwa (częstotliwość oraz dozowane porcje) oraz regulowanie siły nadmuchu wentylatora. Jego dodatkową zaletą jest sterowanie pracą dwóch niezależnych obiegów mieszających. Funkcja ta pozwala ustawić odmienne zakresy temperatury w kilku systemach grzewczych, np. systemie ogrzewania podłogowego i grzejnikach pokojowych . Funkcjonalność sterownika można rozszerzyć o opcjonalne moduły: moduł internetowy ecoNET 300 i panel pokojowy ecoSTER TOUCH, które pozwalają na zdalną obsługę.  

Paliwo podstawowe: EKOGROSZEK

Ekogroszek to węgiel o granulacji 5-25 mm przeznaczony do nowoczesnych kotłów z podajnikiem retortowym. Charakteryzuje się wysoką wartością opałową oraz niską zawartością siarki i popiołu. Produkt ten powstaje z wyselekcjonowanych węgli o najlepszych parametrach.

wysoka moc
przy niewielkich gabarytach

Kotły PEREKO posiadają wysoką moc grzewczą przy stosunkowo niewielkich gabarytach. Oznacza to możliwość instalacji również w mniejszych kotłowniach.

piąta klasa
emisji

Certyfikat z akredytowanego laboratorium o spełnianiu 5. klasy emisji umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup urządzenia.

zabezpieczenie STB
w standardzie

Czujnik zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej temperatury pracy. Jego zadaniem jest wyłączenie urządzenia, w sytuacji gdy temperatura w nim wzrośnie powyżej określonego poziomu.

palnik 
PSR

Zapewnia czyste spalanie i niezakłóconą pracę. Podajnik PSR przeznaczony jest do stosowania groszków oraz peletów o granulacji nie większej niż 31,5 mm.

możliwość obsługi
przez internet

Dodatkowy moduł pozwala na sterowanie pracą kotła przez internet.

Parametr Jedn. Model kotła
17 22 28 34
Wymiary D [mm] 159 178
E [mm] 340 × 290 340 × 190
L1 [mm] 110
L2 [mm] 150
L [mm] 680 760 760 840
H [mm] 1200 1250 1530 1530
H1 [mm] 900 960 1230 1230
H2 [mm] 100 75 100 100
H3 [mm] 980 1035 1320 1320
H4 [mm] 1275
S [mm] 490 590
S1 [mm] 640
Paliwo podstawowe ekogroszek
Zakres mocy cieplnej* [kW] 5,1 – 17 6 – 22 8,1 – 28 10,2 – 34
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** [m²] do 309 do 400 do 490 do 618
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m³] do 772 do 1000 do 1225 do 1545
Pojemność zasypowa kosza [dm³] 200
Pojemność wodna kotła [dm³] 72 85 102 128
Materiał wymiennika ciepła Stal P265GH [PN-EN 10028]
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 1,5
Wymagany min. ciąg kominowy*** [Pa] 20 25
Zasilanie / Moc [V/W] 230 / 175
Masa kotła bez wody [kg] 367 425 459 526
5 KLASA wg PN EN 303-5:2012 tak
Kocioł spełnia wymagania EKOPROJEKTU tak nie tak
Kocioł spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe
tak
Klasa energetyczna B
Sterowanie sterownik ecoMAX 910
Dodatkowo w standardzie zabezpieczenie STB
Palnik PSR
Wyposażenie dodatkowe
Gwarancja 10 lat gwarancji na szczelność spoin
6 lat gwarancji na szczelność wymiennika
2 lata gwarancji na podzespoły
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.