seria KSW Alfa

Nazwa elementu Kod produktu Element wyposażenia kotła Strona produktu
5 9 12 16 18 20 24
Szczotka druciana W-K-AK-0078 X X X X X X X Przejdź do strony
Termometr tarczowy P-H-0041 X X X X X X X Przejdź do strony
Drzwiczki żarowe W-K-AK-0039           X X Przejdź do strony
W-K-AK-0040 X X X X X     Przejdź do strony
Dźwignia rusztu W-K-AK-0051 X X X X X X X Przejdź do strony
Klamka drzwiczek nowego typu W-K-AK-0080 X X X X X X X Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=130 W-K-AK-0026 X X           Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=160 W-K-AK-0023     X X X X X Przejdź do strony
Przyłącze regulowane 90° ∅=160 P-H-0202     X X X X X Przejdź do strony
Rura napędowa przednia W-K-AK-0063 X X           Przejdź do strony
W-K-AK-0059     X X X     Przejdź do strony
W-K-AK-0060           X X Przejdź do strony
Rura napędowa tylna W-K-AK-0070 X X           Przejdź do strony
W-K-AK-0066     X X X     Przejdź do strony
W-K-AK-0067           X X Przejdź do strony
Sznur uszczelniający 12 × 12 W-K-AK-0092 X X X X X X X Przejdź do strony
Trzonek do szczotki W-K-AK-0073 X X X X X X X Przejdź do strony
Wyczystka tylna kotła W-K-AK-0083           X X Przejdź do strony
Zaczep klamki W-K-AK-0074 X X X X X X X Przejdź do strony
Zaczep klamki starego typu W-K-AK-0082 X X X X X X X Przejdź do strony
Zawias drzwiczek – komplet W-K-AK-0081 X X X X X X X Przejdź do strony
Zawirowacz spalin W-K-AK-0076   X X X X X X Przejdź do strony
Łopatka W-K-AK-0057 X X X X X X X Przejdź do strony
X – element pasuje do danego modelu kotła

seria KSW Alfa Plus

Nazwa elementu Kod produktu Element wyposażenia kotła Strona produktu
9 12 16 18 20 24 30 35 40 50
Sterownik elektroniczny SP-06 P-H-0032 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Sterownik elektroniczny SP-16 P-H-0033 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Szczotka druciana W-K-AK-0078 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Termometr tarczowy P-H-0041 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Wentylator WPA 117K P-H-0034 X X X X             Przejdź do strony
Wentylator WPA 120HK P-H-0035         X X X X X X Przejdź do strony
Drzwiczki żarowe W-K-AK-0039         X X X X X X Przejdź do strony
W-K-AK-0040 X X X X             Przejdź do strony
Dźwignia rusztu W-K-AK-0051 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Klamka drzwiczek nowego typu W-K-AK-0080 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Klamka drzwiczek starego typu W-K-AK-0079 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=130 W-K-AK-0026 X                   Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=160 W-K-AK-0023   X X X X X         Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=180 W-K-AK-0027             X X X   Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=220 W-K-AK-0032                   X Przejdź do strony
Przyłącze regulowane 90° ∅=160 P-H-0202   X X X X X         Przejdź do strony
Przyłącze regulowane 90° ∅=180 P-H-0204             X X X   Przejdź do strony
Rura napędowa przednia W-K-AK-0062                   X Przejdź do strony
W-K-AK-0063 X                   Przejdź do strony
W-K-AK-0059   X X X             Przejdź do strony
W-K-AK-0060         X X         Przejdź do strony
W-K-AK-0061             X X X   Przejdź do strony
Rura napędowa tylna W-K-AK-0070 X                   Przejdź do strony
W-K-AK-0066 X X X               Przejdź do strony
W-K-AK-0067       X X           Przejdź do strony
W-K-AK-0068           X X X     Przejdź do strony
W-K-AK-0069                   X Przejdź do strony
Sznur uszczelniający 12 × 12 W-K-AK-0092 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Trzonek do szczotki W-K-AK-0073 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Wyczystka tylna kotła W-K-AK-0083         X X X X X X Przejdź do strony
Zaczep klamki W-K-AK-0074 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Zaczep klamki starego typu W-K-AK-0082 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Zawias drzwiczek – komplet W-K-AK-0081 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
Zawirowacz spalin W-K-AK-0075                   X Przejdź do strony
W-K-AK-0076 X X X X X X X X X   Przejdź do strony
Łopatka W-K-AK-0057 X X X X X X X X X X Przejdź do strony
X – element pasuje do danego modelu kotła

seria KSW Master

Nazwa elementu Kod produktu Element wyposażenia kotła Strona produktu
12 16 18 20 24 30
Sterownik elektroniczny SP-16 P-H-0033 X X X X X X Przejdź do strony
Szczotka druciana W-K-AK-0078 X X X X X X Przejdź do strony
Termometr tarczowy P-H-0041 X X X X X X Przejdź do strony
Wentylator WPA 120MK czarny P-H-0141 X X X X X X Przejdź do strony
Drzwiczki żarowe W-K-AK-0039       X X X Przejdź do strony
W-K-AK-0040 X X X       Przejdź do strony
Dźwignia rusztu W-K-AK-0051 X X X X X X Przejdź do strony
Klamka drzwiczek nowego typu W-K-AK-0080 X X X X X X Przejdź do strony
Klamka drzwiczek starego typu W-K-AK-0079 X X X X X X Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=160 W-K-AK-0023 X X X X X   Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=180 W-K-AK-0027           X Przejdź do strony
Przyłącze regulowane 90° ∅=160 P-H-0202 X X X X X   Przejdź do strony
Przyłącze regulowane 90° ∅=180 P-H-0204           X Przejdź do strony
Rura napędowa przednia W-K-AK-0059 X X X       Przejdź do strony
W-K-AK-0060       X X   Przejdź do strony
W-K-AK-0061           X Przejdź do strony
Rura napędowa tylna W-K-AK-0066 X X X       Przejdź do strony
W-K-AK-0067       X X   Przejdź do strony
W-K-AK-0068           X Przejdź do strony
Sznur uszczelniający 12 × 12 W-K-AK-0092 X X X X X X Przejdź do strony
Trzonek do szczotki W-K-AK-0073 X X X X X X Przejdź do strony
Wyczystka tylna kotła W-K-AK-0083       X X X Przejdź do strony
Zaczep klamki W-K-AK-0074 X X X X X X Przejdź do strony
Zaczep klamki starego typu W-K-AK-0082 X X X X X X Przejdź do strony
Zawias drzwiczek – komplet W-K-AK-0081 X X X X X X Przejdź do strony
Zawirowacz spalin W-K-AK-0076 X X X X X X Przejdź do strony
Łopatka W-K-AK-0057 X X X X X X Przejdź do strony
X – element pasuje do danego modelu kotła

seria KSW Prima

Nazwa elementu Kod produktu Element wyposażenia kotła Strona produktu
15 20 25
Sterownik elektroniczny SP-16 P-H-0033 X X X Przejdź do strony
Szczotka druciana W-K-AK-0078 X X X Przejdź do strony
Termometr tarczowy P-H-0041 X X X Przejdź do strony
Wentylator WPA 120MK czarny P-H-0141 X X X Przejdź do strony
Drzwiczki żarowe W-K-AK-0039 X X X Przejdź do strony
Dźwignia rusztu W-K-AK-0051 X X X Przejdź do strony
Klamka drzwiczek nowego typu W-K-AK-0080 X X X Przejdź do strony
Klamka drzwiczek starego typu W-K-AK-0079 X X X Przejdź do strony
Przyłącze kotła ∅=160 W-K-AK-0023 X X X Przejdź do strony
Przyłącze regulowane 90° ∅=160 P-H-0202 X X X Przejdź do strony
Rura napędowa przednia W-K-AK-0060 X X   Przejdź do strony
W-K-AK-0064     X Przejdź do strony
Rura napędowa tylna W-K-AK-0067 X X   Przejdź do strony
W-K-AK-0071     X Przejdź do strony
Sznur uszczelniający 12 × 12 W-K-AK-0092 X X X Przejdź do strony
Trzonek do szczotki W-K-AK-0073 X X X Przejdź do strony
Wyczystka tylna kotła W-K-AK-0083 X X X Przejdź do strony
Zaczep klamki W-K-AK-0074 X X X Przejdź do strony
Zaczep klamki starego typu W-K-AK-0082 X X X Przejdź do strony
Zawias drzwiczek – komplet W-K-AK-0081 X X X Przejdź do strony
Zawirowacz spalin W-K-AK-0075 X X X Przejdź do strony
Łopatka W-K-AK-0057 X X X Przejdź do strony
X – element pasuje do danego modelu kotła