Kalkulator kosztów ogrzewania kotłem indukcyjnym π

Średni koszt miesięczny w okresie grzewczym (180 dni) dla taryfy G12 – przyjęta stawka za kWh = 0,29 zł. Średni koszt miesięczny w okresie grzewczym (180 dni) dla taryfy G11 – przyjęta stawka za kWh = 0,58 zł. Podane koszty uzależnione są od strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek oraz jego zgodności wykonania z założeniami projektowymi. 

Koszty, jakie ponosi użytkownik, związane są z wieloma zmiennymi (np. ilość okien, kierunek, jakość wykonania itp.) i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty budynku.