Pytania i odpowiedzi

Indukcyjny kocioł π jest kotłem elektrycznym – czy jest ekonomiczny?

Tak! Przy dwutaryfowym systemie opłat za energię elektryczną, koszty ogrzewania indukcyjnym kotłem π są niższe o 10%, niż przy ogrzewaniu olejem opałowym, i o 5% niższe, niż przy ogrzewaniu płynnym gazem. Jeżeli zastosujemy izolowany bufor (naczynie akumulacyjne) przy dwutaryfowym systemie opłat za energię elektryczną, koszty ogrzewania będą niższe od gazu ziemnego.

Nasza szkoła (480m²) ogrzewana jest olejem opałowym. Możemy przejść na drugą taryfę, ale ciepła i ciepłej wody użytkowej potrzebujemy w ciągu dnia. Co możecie nam zaproponować?

Nasi specjaliści mogą obliczyć moc kotła i pojemność akumulatora ciepła. Kocioł będzie podgrzewał naczynie buforowe 8 godzin w nocy i 2 godziny w ciągu dnia. W czasie zajęć będzie pracowała tylko pompa obiegowa. Ciepła woda użytkowa też będzie zasilana z buforu i dostarczana do łazienek i stołówki. Koszty będą niższe o 25%.

Jeżeli kocioł ulegnie awarii lub przestanie działać, co mam robić?

Sytuacja ta jest bardzo mało prawdopodobna, ale w takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub producentem kotła π. Warunki gwarancji określone są w „Instrukcji obsługi kotła π”. Jeżeli awaria nastąpiła w terminie gwarancyjnym nie z winy użytkownika, kocioł π będzie wyremontowany lub wymieniony na koszt producenta w najbliższym terminie. W przypadku naruszenia warunków gwarancji, koszty remontu lub wymiany kotła π, ponosi użytkownik.

Czy indukcja nie jest szkodliwa dla zdrowia?

Promieniowanie elektromagnetyczne kotła π jest poniżej ustalonych norm dla AGD. Praca kotła nie jest szkodliwa dla ludzi, zwierząt czy roślin.

Czy prawdą jest, że kocioł π jest bardziej oszczędny, niż inne kotły, np. na węgiel czy gaz ziemny?

Odpowiadając najkrócej na tak sformułowane pytanie – na pewno koszty ogrzewania węglem są najniższe ze wszystkich innych rodzajów opału. Rodzi się jednak pytanie, co naprawdę chcemy oszczędzić? Pieniądze, czas, zdrowie, bezpieczeństwo, wysiłek fizyczny, komfort, wygodę itp. – stosując najtańsze sposoby ogrzewania, oszczędzamy tylko pieniądze. Znane są przypadki śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, chorób dróg oddechowych i płuc, różnych odmian alergii, pożarów i związanych z tym ludzkich nieszczęść, ciężkiej pracy fizycznej, uciążliwości dla osób starszych, zatruwania środowiska, spowodowanych właśnie tanimi sposobami ogrzewania. Korzystanie z indukcyjnego kotła π jest absolutnie komfortowe i wygodne, bezpieczne i zdrowe, łatwe w obsłudze, niewymagające pracy fizycznej, bezawaryjnie zapewniające ciepło w domu dla wielu pokoleń.

Czy warto wymienić kocioł gazowy na indukcyjny kocioł π?

Warto. Przede wszystkim z powodów bezpieczeństwa, zdrowia, ekologii, bezawaryjnego działania, komfortu, łatwej obsługi. W przypadku korzystania z dwutaryfowej opłaty za energię elektryczną, stosowanie indukcyjnego kotła π jest opłacalne.

Czy wydzielona moc energii elektrycznej będzie wystarczająca dla ogrzewania domu 250 m²?

Radzimy Państwu skontaktować się z dystrybutorem energii elektrycznej, który zaoferuje najkorzystniejszą taryfę do ogrzewania domu. Na przykład aktualnie firma ENEA ma w swojej ofercie „Taryfę Ciepły Dom”. Wystarczy podpisać umowę z wybranym przez Państwa dystrybutorem.