Stabilizator ciepłej wody

Urządzenie służy do magazynowania ciepłej wody (również wody użytkowej), a także do akumulowania nadwyżek ciepłej wody. Jego funkcją jest zapobieganie powstawaniu naprężeń termicznych oraz likwidowanie przeciążeń w pionach instalacji. Stabilizator PEREKO jest przystosowany do współpracy z instalacjami węzłów cieplnych, instalacjami centralnego ogrzewania, instalacjami centralnej wody użytkowej oraz układami wymiennikowymi płytowymi lub wymiennikami ciepła typu JAD. Dopuszczalna temperatura pracy stabilizatora wynosi 110°C.

Stabilizatory PEREKO typu SCW-P i SCW-H zostały zaprojektowane i wyprodukowane przy zachowaniu wszelkich zasad sztuki inżynierskiej. Wykonane są zgodnie z unijną dyrektywą 2014/68/UE oraz kwalifikowanymi technologiami spawania potwierdzonymi przez prestiżowe certyfikaty TÜV Rheinland. Materiałem użytym do produkcji wszystkich elementów jest stal zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Ponadto stabilizatory ciepłej wody użytkowej PEREKO spełniają wymagania higieniczne potwierdzone Atestem Higienicznym Państwowego Zakładu Higienicznego. Wraz z armaturą zabezpieczającą oraz aparaturą kontrolno-pomiarową stabilizatory PEREKO SCW zapewniają długotrwałą, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację.

Parametr Jedn. Typ zbiornika
SCWP 1 SCWP 1,5 SCWP 2 SCWP 2,5 SCWP 3 SCWP 3,5 SCWP 4 SCWP 5 SCWP 7,5 SCWP 10
Pojemność [dm³] 100 150 200 250 300 350 400 500 750 1000
Ciśnienie robocze [bar] 1 – 10
Temperatura pracy [°C] 5 – 110
Medium grzewcze woda lub płyn na bazie glikolu
Zabezpieczenie przed korozją ocynk ogniowy podwójny