Sterowniki i moduły opcjonalne

ecoMAX 910

serie KSR Beta, Beta Plus, KSP Duo, KSM, AGRO Multi

Sterownik elektroniczny z funkcjonalnym systemem regulacji ustawień
i możliwością zdalnego sterowania kotłem na paliwo stałe z wentylatorem oraz podajnikiem ślimakowym.

 • funkcjonalny wyświetlacz pozwalający na ustawienie dogodnego kąta nachylenia
 • proste MENU z czytelnymi ikonami
 • nieskomplikowane, intuicyjne programowanie za pomocą wygodnego pokrętła regulacji ustawień i wyświetlacza graficznego
 • możliwość ustawienia oddzielnych przedziałów czasowych o innych temperaturach dla obiegu CO i obiegu z mieszaczem
 • obsługa 5 pomp: kotła, CWU, mieszacza, cyrkulacyjnej, przewałowej
 • współpraca z czujnikiem pogodowym oraz termostatem pokojowym ecoSTER 200 oraz ecoSTER TOUCH
 • bezpieczna praca kotła dzięki współpracy z czujnikiem mechanicznym STB (tylko w modelu KSM)
 • funkcja uruchomienia kotła rezerwowego
 • współpraca z termostatami pokojowymi (oddzielnymi dla każdego obiegu grzewczego)
 • sygnalizacja stanów alarmowych
 • możliwość rozszerzenia funkcjonalności sterownika o zdalne sterowanie – moduł internetowy ecoNET 300

R.Control EM890

seria KSP Pelet

Sterownik elektroniczny zapewniający pełną modulację mocy z optymalizacją procesu spalania
w kotłach na pellet z wentylatorem oraz podajnikiem ślimakowym.

 • duży wyświetlacz graficzny z prostym menu ułatwiającym codzienną obsługę
 • automatyczne i samoczynne rozpalanie kotła, podtrzymywanie ognia po osiągnięciu zadanej temperatury i podawanie paliwa
 • obsługa 3 pomp (pompy kotła, pompy CWU, pompy mieszacza) oraz siłownika zaworu mieszającego
 • brak paliwa w zasobniku oraz inne stany alarmowe sygnalizowane graficznie oraz dźwiękowo
 • dostęp do historii alarmów oraz błędów wraz z danymi statystycznymi pracy systemu
 • możliwość zaprogramowania wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepłej wody użytkowej w cyklu tygodniowym
 • funkcja uruchomienia kotła rezerwowego
 • możliwość rozszerzenia funkcjonalności sterownika o zdalne sterowanie – dodatkowy panel pokojowy Room Control Touch
 • możliwość podłączenia pogodowego czujnika temperatury

S.Control

seria KSR Beta Pelet, KSR Pelet

Nowoczesny sterownik elektroniczny zapewnia intuicyjną obsługę oraz automatyczną regulację procesu spalania 

w kotłach na pelet z wentylatorem, oraz podajnikiem ślimakowym.

 • nowoczesny czytelny wyświetlacz posiadający zarówno MENU graficzne, jak i tekstowe
 • kreator konfiguracji ułatwiający codzienną obsługę
 • obsługa 3 pomp (pompy kotła, pompy CWU, pompy mieszacza) oraz siłownika zaworu mieszającego
 • inteligentny system sygnalizacji alarmu, informuję użytkownika odpowiednią grafiką na panelu oraz informacją dźwiękową
 • historia sygnalizowanych alarmów i błędów urządzenia zachowana jest w pamięci wraz z danymi statystycznymi
 • automatyczny dobór parametrów powietrza i paliwa
 • ergonomiczny system kontroli nad rozpalaniem, podtrzymywaniem ognia po osiągnięciu pożądanej temperatury i podawaniem paliwa
 • pomiar oraz informacja dotycząca poziomu paliwa w zasobniku, dodatkowo zwiększa komfort użytkowania
 • możliwość zmiany wersji sterownika na model z wyświetlaczem dotykowym S. Control Touch (za dodatkową opłatą)
 • możliwość rozszerzenia o moduł opcjonalny Net Control, umożliwiający sterownie urządzeniem przez internet, oraz regulator pokojowy Room Control Touch.

ecoMAX 800R

seria KSR Pro

Regulator wyróżnia się na rynku uniwersalnym nowoczesnym designem oraz łatwym w obsłudze interfejsem (sygnalizacja parametrów pracy poprzez ikony na wyświetlaczu graficznym), ecoMAX 800R steruje:

 • obiegiem bezpośrednim CO
 • zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym
 • oraz przygotowaniem CWU
 • system regulacji TOUCH & PLAY
 • współpracuje ze zdalnym sterowaniem ecoSTER

Posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS. Regulator steruje: pracą kotła (palnika), obsługuje podstawowe funkcje CO i CWU, pompę mieszacza oraz mieszacz. Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszaczowymi. W regulatorze zastosowano system inteligentnego menu. System sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne (niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową obsługę.

SP-16 Logic

serie KSW Alfa Plus, KSW Master, KSW Prima

Prosty, a zarazem ultranowoczesny sterownik nowej generacji z systemem płynnej regulacji mocy Logic. Przeznaczony do sterowania kotłem zasypowym, obsługujący nadmuch, pompę centralnego ogrzewania oraz pompę ciepłej wody użytkowej.

 • płynna regulacja mocy kotła, realizowana samoczynnie przez sterownik
 • wydłuża czas pracy kotła na jednym zasypie, co sprawia, że jest oszczędniejszy niż standardowy system dwustanowy
 • zabezpiecza układ kominowy przed nadmiernym osadzaniem się szlamu i sadzy
 • redukuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery
 • funkcja praca ręczna, umożliwiająca niezależne ręczne załączanie poszczególnych urządzeń współpracujących ze sterownikiem
 • pozwala bardzo precyzyjnie dobrać minimalna moc dla danego wentylatora oraz w prosty i szybki sposób przetestować jego pracę
 • umożliwia ograniczenie mocy maksymalnej nadmuchu
 • funkcja wygaszanie wyłącza dmuchawę po wypaleniu się paliwa w komorze spalania
 • sterownik utrzymuje temperaturę zadaną na poziomie constans
 • regulowana temperatura załączania pompy C.O.
 • diodowa sygnalizacja pracy nadmuchu oraz pomp C.O. i C.W.U. na panelu przednim urządzenia
 • możliwość pracy w priorytecie C.O. lub C.W.U.
 • tryb letni (grzanie tylko ciepłej wody użytkowej)
 • funkcja dająca możliwość ustawienia, przy jakim spadku temperatury ponownie ma załączyć się pompa ciepłej wody użytkowej
 • alarmy sygnalizowane na wyświetlaczu oraz dźwiękowo (uszkodzony czujnik, za wysoka temp. itd.)
 • automatyczna regulacja pracy przedmuchów
 • sterownik zapamiętuje ustawienia nawet po odłączeniu zasilania
 • sterownik współpracuje z regulatorem pokojowym
 • sterownik współpracuje z pompami standardowymi, jak również z pompami energooszczędnymi
 • sterownik powraca do pracy automatycznej po wznowieniu zasilana
 • sterownik posiada hermetyczny czujnik

SP-44

seria NPW

Nowoczesny sterownik przeznaczony dla kotłów z podajnikiem ślimakowym wyposażonych w bezpośredni nadmuch powietrza na ogrzewany obiekt. Obsługuje nadmuch, pompę ciepłej wody użytkowej oraz pompę podłogową.

 • sterowanie nadmuchem w pełnym zakresie obrotów
 • szeroki zakres regulacji mocy nadmuchu 10-99%
 • czytelny wyświetlacz LCD
 • utrzymywanie temperatury zadanej
 • tryb letni (grzanie tylko ciepłej wody użytkowej)
 • funkcja dająca możliwość ustawienia, przy jakim spadku temperatury ponownie ma załączyć się pompa ciepłej wody użytkowej
 • diodowa sygnalizacja pracy podajnika, nadmuchu, pompy C.W.U. oraz pompy Podłogowej na panelu przednim urządzenia
 • alarmy sygnalizowane na wyświetlaczu w sposób tekstowy, oraz dźwiękowo (uszkodzone czujniki, za wysoka temp. kotła, za wysoka temp. C.W.U., za wysoka temp. ślimaka, brak paliwa)
 • podtrzymanie pracy (ustawienie dawek paliwa tylko na podtrzymanie żaru)
 • funkcja wygaszanie, wyłącza podajnik oraz dmuchawę po wypaleniu się paliwa w komorze spalania
 • funkcja nadzoru opóźniająca zamarznięcie instalacji (samoczynne załączenie pompy kotła przy temperaturze niższej niż 6°C)
 • współpracuje z regulatorem pokojowym
 • zapamiętuje ustawienia nawet po odłączeniu zasilania
 • współpracuje ze wszystkimi nadmuchami przeznaczonymi do obsługi kotłów na paliwo stałe
 • współpracuje z pompami standardowymi, jak również z pompami energooszczędnymi
 • powraca do pracy automatycznej po wznowieniu zasilana
 • posiada hermetyczny czujnik

moduł internetowy

dodatkowe wyposażenie sterownika ecoMAX 910 oraz S.Control

Obsługa i zarządzanie pracą on-line.

 • zdalne zarządzanie pracą kotła i pracą pompy ciepła z poziomu strony internetowej
 • sterowanie zakresem temperatur, pracą pomp i mieszaczy
 • podgląd kafelkowy i wizualny stanów pracy regulatora
 • przejrzysta wizualizacja pracy kotła i pracy pompy ciepła w postaci wykresów
 • dostęp do historii ustawień parametrów i alarmów
 • rejestracja kluczowych parametrów pracy regulatora
 • wysyłanie alarmów na skrzynkę mailową

regulator pokojowy klasyczny

dodatkowe wyposażenie sterowników ecoMAX 910, S.Control oraz R.Control

Zdalne sterowanie z termostatem, zapewniające komfort cieplny w pomieszczeniach
dzięki bezpośredniej komunikacji cyfrowej z regulatorem z serii ecoMAX.

 • proste i efektywne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
 • możliwość regulacji temperatury w trzech niezależnych pomieszczeniach – 3 czujniki temperatury (jeden wbudowany, dwa kolejne dołączone opcjonalnie na przewodach)
 • możliwość sterowania trzema niezależnymi obiegami mieszacza
 • ustawianie harmonogramu temperatury dziennej i nocnej dla całej doby z dokładnością do 30 minut
 • możliwość zaprogramowania różnych stref czasowych na każdy dzień tygodnia
 • funkcja dodatkowego panelu do sterowania kotłem – regulacja i podgląd podstawowych funkcji kotła
 • informacja o temperaturze zewnętrznej w przypadku regulatora pogodowego
 • różne tryby pracy: ekonomiczny, komfortowy, wietrzenie, wakacje, urlop
 • informacja o alarmach
 • informacja o poziomie paliwa w zasobniku

regulator pokojowy dotykowy

dodatkowe wyposażenie sterowników ecoMAX 910, S.Control oraz R.Control

Panel zdalnego sterowania z funkcją termostatu pokojowego.

 • centralne zarządzanie siecią grzewczą
 • proste sterowanie temperaturą
 • przejrzysty odczyt i edycja wszystkich parametrów urządzeń (kotła, pompy ciepła itd.)
 • regulacja podstawowych funkcji kotła
 • wybór różnych trybów pracy
 • informowanie o poziomie paliwa w zasobniku i alarmach
 • możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu temperatur dziennych i nocnych
 • funkcja „trybu hotelowego”, która blokuje menu regulatora kotła i innych termostatów z poziomu urządzenia
 • funkcja automatycznego podnoszenia krzywej grzewczej w celu dogrzania kotła lub obiegu grzewczego (przy sterowaniu pogodowym kotła lub obiegów mieszaczowych)

zestaw „STRAŻAK”

serie KSR Beta, Beta Plus, KSP Duo, KSM, AGRO Multi

System „STRAŻAK” to w pełni zautomatyzowany system gaszący, wykorzystywany i przeznaczony do podajników paliw stałych.

Eliminuje ryzyko cofnięcia się płomienia do zasobnika paliwa stałego w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury poprzez zalanie wodą rury podajnika oraz zabezpiecza całe urządzenie przed przegrzaniem poprzez zalanie wodą.

System działa samoczynnie — bez konieczności podłączenia do zasilania energią elektryczną. Urządzenie posiada własny zbiornik z wodą.

zabezpieczenie STB

serie KSR Beta, KSR Beta Plus, KSR Beta Pelet, KSP Duo, KSM, KSP Pelet, KSR Pelet, AGRO Multi

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa dedykowany do sterowników serii ecoMAX. W celu uniknięcia przegrzania kotła oraz wystąpienia awarii z tym związanych (na skutek nadmiernego dopływu powietrza przy paleniu na ruszcie lub awarii regulatora) zaleca się stosowanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB dedykowanego do sterowników ecoMax.

W momencie zadziałania zabezpieczenia, odłączone zostanie zasilanie wentylatora oraz silnika podajnika paliwa. Ogranicznik posiada ręczny powrót do pozycji wyjściowej.

czujnik pogodowy

serie KSR Beta, Beta Plus, Beta Pelet, KSP Pelet, KSP Duo, KSM, KSR Pelet, AGRO Multi

Element dodatkowy wyposażenia sterownika. Podłączenie do regulatora oraz wyprowadzenie sondy czujnika na zewnątrz umożliwia sterownikowi odczyt temperatury, oraz dostosowanie pracy kotła do zadanych warunków.

moduł rozszerzeń

serie KSR Beta, Beta Plus, Beta Pelet, KSP Pelet, KSP Duo, KSM, KSR Pelet, AGRO Multi

Moduł umożliwiający rozbudowę sterownika o kolejny siłownik zaworu mieszającego oraz 2 pompy. Moduł montuje się bezpośrednio w sterowniku. Element możliwy do samodzielnego montażu w już zakupionym w sterowniku.