COMFORT-PELL

Kup w najlepszej cenie:

COMFORT-PELL - kocioł na pelet

Pracę kotła nadzoruje nowoczesne i sprawdzone sterowanie [1]. Zaawansowany sterownik nie tylko optymalizuje proces spalania, ale także pozwala na kontrolę działania kotła on-line oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.


Nisko osadzone palenisko jak również wymiennik wykonany w technologii rur poziomych sprawiają, że kosz zasypowy [2] posiada znaczną (niespotykaną w tego typu konstrukcjach) pojemność.

Wysoka moc zapalarki [3] oraz jej umiejscowienie gwarantują szybkie rozpalanie. Dzięki temu woda w instalacji nagrzewana jest znacznie szybciej w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń.


Zawirowanie płomienia [4] powoduje oddzielenie się cząstek lotnych oraz kształtowanie się kity płomienia. Popioły i żużle usuwane są z komory spalania dzięki obrotowi i nadmuchowi.

Innowacyjna, obrotowa komora nadmuchowa [5] i paleniskowa to przede wszystkim bezobsługowe czyszczenie – komfort obsługi i oszczędność czasu.

Kup w najlepszej cenie:

Paliwo podstawowe: PELET

Pelet to sprasowana biomasa, powstająca z odpadów drzewnych. Produkowany jest w postaci granulek o długości kilku centymetrów.
Posiada wysoką wartość opałową i małą wilgotność. Nie brudzi, ma przyjemny zapach, jest łatwy w transporcie i przechowywaniu.

oszczędność

OSZCZĘDNOŚĆ

System podziału powietrza na pierwotne i dopalające odpowiada za maksymalne wykorzystanie paliwa.

TRWAŁOŚĆ

Innowacyjne rozwiązanie łożyskowania oraz starannie wykonana komora paleniskowa dbają o zachowanie najwyższej trwałości.

ZDALNA KONTROLA

ZDALNA KONTROLA

Współpraca z regulatorem pokojowym oraz łączność Wi-Fi z urządzeniem mobilnym.

EKOLOGIA

EKOLOGIA

Kotły wyposażone w palnik z obrotową komorą spalania pracują bardzo efektywnie, generując śladowe ilości popiołu – minimalizują emisję pyłów i dwutlenku węgla do atmosfery.

ZAWSZE CZYSTO

ZAWSZE CZYSTO

Automatyczne czyszczenie palnika.

comfort-pell wymiary
Parametry Jedn. Comfort-Pell
10 15 20 25 30
Wymiary Przyłącze kominowe [mm] ∅ 159
Szerokość (S) 596 680 764
Wysokość (H) 1440 1640
Głębokość (L) 1047 1147 1247
Paliwo podstawowe Pelet drzewny
Zakres mocy cieplnej* [kW] 3-10 4,5-15 6-20 7,2-25 8,4-28
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń** [m³] 400 600 800 1000 1125
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** [m²] 160 240 320 400 450
Pojemność zasypowa kosza [L] 175 230 317
Pojemność wodna kotła [L] 35,5 50 66
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 3
Wymagany minimalny ciąg kominowy*** [mbar] 0,15
Temperatura wody na zasilaniu min / max [°C] 57 / 85
Zasilanie elektryczne kotła 230V - 50Hz, / 400V - 50Hz [W] 333 349 326
Hałas [dB] < 65
Masa kotła bez wody [kg] 257 277 279 380
Średnica króćca zasilania i powrotu GW 1”
Sprawność cieplna wg ČSN EN 303-5+A1:2023 (moc nom. – moc min.) [%] 92,1-84,3 91,2-82,6 90,2-82,6 90-82,4 89,8-82,2
Klasa energetyczna A+
Sterownik / wentylator TAK / TAK
Praca kotła w naciśnieniu [N] / podciśnieniu [P] spalin na wylocie N
Gwarancja 5 lat na szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły
Materiał wymiennika ciepła Stal P265GH PN-EN 10028
Zakres nastaw temperatury na sterowniku [°C] 40 / 85
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C;
**dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²);
***PN-EN 12809, ČSN EN 303-5+A1:2023;

Kup w najlepszej cenie: