SPAWANIE – USŁUGI

detale, konstrukcje, elementy maszyn i urządzeń

Spawanie – usługi

aluminium, profile stalowe, malowanie konstrukcji, przenośniki - producent

PEREKO sp. z o.o. to Producent konstrukcji stalowych dla branży budowlanej, kolejowej, automotive, grzewczej, ciepłowniczej, recyklingowej oraz użyteczności publicznej. W latach 2014 i 2015 roku, wdrożone zostały systemy, gwarantujące najwyższą jakość produkowanych konstrukcji oraz wykonywanych usług spawalniczych. W naszej ofercie znajdują się elementy o zróżnicowanym stopniu skomplikowania, od elementów małych, ozdobnych np. barierki do konstrukcji skomplikowanych o masie kilku ton np. elementy hal produkcyjnych i magazynowych czy elementy składowe pojazdów szynowych, maszyn i urządzeń. Specjalizujemy się w spawaniu stali konstrukcyjnych niestopowych, stali trudnordzewiejących, wysokowytrzymałościowych, kotłowych, nierdzewnych oraz stopów aluminium. Do spawania wykorzystujemy procesy ręczne, półautomatyczne oraz zrobotyzowane w metodach 111, 141, 131 i 135. Personel spawalniczy znajdujący się pod stałą kontrolą Głównego Spawalnika certyfikowany jest wg norm. Aby spełnić wymagania klienta, konstrukcje spawane każdorazowo podlegają kontroli jakości, wykorzystując pełen pakiet badań nieniszczących.

Spawanie stali nierdzewnej

Wraz z budową nowej hali produkcyjnej dokonaliśmy oddzielenia procesów spawalniczych. Spawanie stali nierdzewnej odbywa się na specjalnie przygotowanych do tego celu stanowiskach. Nowo zakupione urządzenia spawalnicze oraz przeszkolona kadra pracownica pozwalają nam osiągnąć najwyższą jakość wykonywania spoin z zachowaniem niezbędnych tolerancji wymiarowych. Spawanie stali nierdzewnej odbywa się metodami: TIG, MIG.

Spawanie aluminium

Podobnie jak w przypadku technologii spawania stali nierdzewnej tak i w przypadku spawania aluminium, proces ten został oddzielony i odseparowany od pozostałych gniazd produkcyjnych. Odpowiednie przystosowanie hali produkcyjnej pozwala nam na wykonywanie zarówno małych detali, jak i okazałych konstrukcji aluminiowych. Technologia produkcji przystosowana jest również do wykonywania dużych serii produkcyjnych wraz z ich lakierowaniem na dowolny kolor z palety RAL. Spawanie aluminium odbywa się metodami: TIG, MAG.

Producent konstrukcji stalowych

Wszystkie konstrukcje spawane wykonujemy na podstawie powierzonej dokumentacji. Przygotowani jesteśmy do realizacji zarówno pojedynczych detali, jak i dużych serii produkcyjnych. Dwie nawy z suwnicami (15t i 20t każda) umożliwiają nam wykonywanie konstrukcji stalowych o znacznych gabarytach oraz ciężarach. Spawanie konstrukcji obejmuje również niezbędne procesy przygotowawcze (cięcie, gięcie, frezowanie itp.), jak i wykończeniowe (śrutowanie, malowanie itp.). Każda realizacja zakończona jest przekazaniem dokumentacji powykonawczej wraz z odpowiednimi protokołami oraz wykonanymi badaniami. Zapewniamy również transport. 

Jakość potwierdzona certyfikatami

Wdrożony w 2014 roku system Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 1090-1 w klasie EXC2 pozwala nam na podejmowanie coraz większych wyzwań stawianych w branżach takich jak: budowlana, automotive, locomotive, architektura, transport i logistyka, recykling, ciepłownictwo i wiele innych. Wytwarzanie elementów konstrukcyjnych np. hal magazynowych czy produkcyjnych wymaga odpowiedniego przygotowania wielu elementów linii technologicznych w firmie. Bezpieczeństwo wykonania i użytkowania tego typu konstrukcji stawiane jest u nas na pierwszym miejscu, poprzez odpowiedni nadzór nad wszystkimi etapami projektowania i wytwarzania, co zostaje poparte deklaracjami właściwości użytkowych oraz nadaniem znaku zgodności CE. Spawanie stanowi specjalny proces produkcji pojazdów szynowych i ich części składowych.

Podstawę zasad, stanowią normy techniczne dotyczące spawania z uwzględnieniem specjalnych wymagań konstrukcyjnych dla pojazdów szynowych. Firma PEREKO spełnia wszystkie powyższe wymagania, wprowadzając najbardziej rygorystyczne standardy norm EN ISO 3834-2 „Pełne wymagania jakościowe” oraz EN 15085-2 na poziomie certyfikacji CL1. Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo ludzi podróżujących koleją, dążymy do tego, aby nasze wyroby, stanowiły wzór jakości i naszego zaangażowania, godny naśladowania. Wprowadzony system identyfikowalności pomaga w walidacji procesu i zarządzaniu produkcją. Jakość wykonanych konstrukcji spawanych zapewniona jest poprzez plany jakości, badania NDT- VT, MT, PT oraz deklaracje jakościowe.

NASI KLIENCI O NAS:

„Firma solidna i kompetentna, wywiązująca się z zawartych umów i zawsze służąca pomocą w dostosowywaniu oferty do potrzeb klienta oraz rozwiązywaniu problemów projektowych i montażowych.”

„Poziom obsługi zarówno od strony handlowej, jak i technicznej jest wysoki niezależnie od stopnia złożoności wykonywanych prac, jak również ich wartości. Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z firmą pozwalają stwierdzić, że jest to partner godny zaufania i polecenia.”

„Rekomenduję firmę jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadań związanych z obróbką metali oraz wykonaniem konstrukcji stalowych.”

AKTUALNOŚCI