Czym jest 5 klasa urządzeń grzewczych?

Jest to najwyższa klasa dotycząca wymagań emisyjnych substancji szkodliwych oraz sprawności kotłów na paliwa stałe według normy PN EN 303-5. Obostrzenia dotyczą emisji CO, pyłów oraz sprawności urządzenia, które muszą posiadać maksymalną wartość, aby ograniczyć straty cieplne do minimum. W całej Europie obowiązuje norma PN EN 303-5:2012, według której budowane są przez najlepszych inżynierów urządzenia grzewcze. Potwierdzeniem spełnienia wymagań powyższej normy jest certyfikat wydawany jedynie przez jednostki laboratorium posiadające akredytację w zakresie PCA. 

Tym samym kotły posiadające 5 klasę emisji wg normy PN EN 303-5:2012, są urządzeniami ekonomicznymi, ekologicznymi, sprawdzonymi oraz ograniczają straty cieplne. W związku z coraz większym zanieczyszczeniem powietrza głównie ze strony dużych miast, w Polsce został uruchomiony program PONE, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie na wymianę kotła, sięgającą nawet 80% całej kwoty. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup urządzenia posiadającego 5 klasę.

Czym jest Ecodesign?

W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE, która ustanawia ogólne zasady wymogów oraz znakowania produktów związanych z energią, zmieniły się zasady dotyczące użytkowania oraz sprzedaży kotłów na paliwa stałe. Dotychczas powyższe rozporządzenie dotyczyło m.in. sprzętu RTV i AGD, jednak w dodatkowym Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. objęto również kotły na paliwa stałe. 

Zgodnie z rozporządzeniem urządzenia dopuszczone do sprzedaży muszą spełniać wymagania ECODESIGN wyszczególnione w powyższym dokumencie oraz posiadać stosowne oznaczenie dotyczące klasy energetycznej. Nowe zmiany mają na celu poprawę jakości oraz efektywności energetycznej posiadanych urządzeń, a tym samym poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Rozporządzenie ma być obligatoryjne od 1.01.2020 r. na terenie całej Polski.