„piece” czy „kotły”? 

Zgodnie z definicją¹ piec to:

1.

Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń, składające się z obudowy z systemem kanałów łączących palenisko z kominem.

W starożytnym Rzymie używano przenośnych piecyków metalowych, czasem bogato zdobionych. W średniowieczu znano piece kopułowe lepione z gliny.


Od XIV w weszły do użytku piece kaflowe, które w krajach północnych stały się charakterystycznym elementem wystroju wnętrz.


Począwszy od XV i XVI w pojawiały się piece o bogatej dekoracji architektonicznej, zdobione rzeźbami, wznoszone z wielobarwnych kafli, czasem złocone.

Od XVII w budowano piece okrągłe, później zaś nadawano im kształt zbliżony do mebli. W klasycyzmie piece przybierały formę piramid, kolumn, obelisków itp. W 2 połowie XIX w piece przyjęły charakter bezstylowy.


W budownictwie ludowym piece miały bardzo zróżnicowany wygląd. W Polsce na Mazurach i na Śląsku budowano w XIX w piece z kafli ręcznie malowanych, inną formę miały piece chlebowe do wypieku chleba.

2.

Urządzenie przemysłowe do przeprowadzania procesów technologicznych zachodzących w wysokich temperaturach, uzyskiwanych w wyniku spalania paliwa, ogrzewania prądem elektrycznym lub reakcji egzotermicznych (reakcja egzoenergetyczna).

W zależności od źródła ciepła rozróżnia się piece: na paliwo stałe (węgiel, koks), ciekłe (np. olej opałowy) lub gazowe (np. gaz generatorowy) oraz piece elektryczne.

Piece elektryczne w zależności od sposobu przemiany energii elektrycznej na energię cieplną dzielą się na piece łukowe (ogrzewane łukiem elektrycznym), oporowe (ogrzewane ciepłem powstałym w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez przewodniki oporowe) oraz indukcyjne (ogrzewane na zasadzie powstawania ciepła pod wpływem prądów indukowanych).

WNIOSEK:

Jak wynika z powyższego nazywanie piecem kotła jest nieprawidłowe, gdyż kocioł to urządzenie, które w odróżnieniu od pieca przekazuje energię cieplną danemu medium (w naszym przypadku wodzie) i dopiero za jego pośrednictwem energia ta dystrybuowana jest do odbiorników.

¹źródło: www.portalwiedzy.onet.pl