Kup w najlepszej cenie:

5. klasa emisji
na ekogroszku

Kocioł KSM jest nowoczesnym kotłem centralnego ogrzewania z podajnikiem retortowym PSR [1], w którym jako paliwo podstawowe stosuje się ekogroszek uzyskiwany z węgla kamiennego. Konstrukcja wymiennika posiada pionowy układ kanałów spalinowych [2], co wpływa na wysoką sprawność urządzenia sięgającą 91%. KSM spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. według normy 303-5:2012. Oznacza to, że kocioł KSM jest urządzeniem, które wyróżnia się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń do atmosfery i dlatego na jego zakup przyznawane są dotacje państwowe sięgające nawet 50%.

Podwójne bezpieczeństwo
pracy kotła 

KSM wyposażony jest w dwa niezależne systemy (elektroniczny i mechaniczny), chroniące kocioł przed przegrzaniem oraz zamarznięciem instalacji. Pierwszy z nich to czujniki elektroniczne, które odpowiadają za utrzymywanie odpowiedniej temperatury ślimaka oraz wody w kotle i w bojlerze. W razie jej przekroczenia następuje wstrzymanie pracy podajnika i wentylatora oraz włączenie sygnału alarmowego. W przypadku, gdyby rura podajnika osiągnęła zbyt wysoką temperaturę, uruchomi się system gaszenia płomienia. Czujniki elektroniczne chronią również przed zamarznięciem wody w instalacji. Przy temperaturze otoczenia mniejszej niż 5°C reakcja czujników rozpoczyna proces włączenia wszystkich pomp, dzięki którym możliwa jest cyrkulacja wody w instalacji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik mechaniczny STB. W razie przekroczenia bezpiecznej temperatury wody dla kotła, czujnik STB wyłączy nadmuch i wstrzyma pracę podajnika paliwa oraz uruchomi sygnalizację dźwiękową.

Inteligentne
sterowanie

W kotle KSM zastosowano zaawansowany system sterowania pracą urządzenia. Sterownik ecoMAX 910 [3] odpowiada za utrzymywanie zadanej temperatury przez kontrolowanie procesu spalania paliwa (częstotliwość i dozowane porcje) oraz regulowanie siły nadmuchu wentylatora. Jego dodatkową zaletą jest sterowanie pracą dwóch niezależnych obiegów mieszających. Funkcja ta pozwala na ustawienie odmiennych zakresów temperatur w kilku systemach grzewczych, np. systemie ogrzewania podłogowego i grzejnikach pokojowych . Funkcjonalność sterownika można rozszerzyć o moduły opcjonalne: moduł internetowy ecoNET 300 i panel pokojowy ecoSTER TOUCH, które pozwalają na zdalną obsługę.  

Kup w najlepszej cenie:

Paliwo podstawowe: EKOGROSZEK

Ekogroszek to węgiel o granulacji 5-25 mm przeznaczony do nowoczesnych kotłów z podajnikiem retortowym. Charakteryzuje się wysoką wartością opałową oraz niską zawartością siarki i popiołu. Produkt ten powstaje z wyselekcjonowanych węgli o najlepszych parametrach.

wysoka moc
przy niewielkich gabarytach

Kotły PEREKO posiadają wysoką moc grzewczą przy stosunkowo niewielkich gabarytach. Oznacza to możliwość instalacji również w mniejszych kotłowniach.

piąta klasa
emisji

Certyfikat z akredytowanego laboratorium o spełnianiu 5. klasy emisji umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup urządzenia.

zabezpieczenie STB
w standardzie

Czujnik zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej temperatury pracy. Jego zadaniem jest wyłączenie urządzenia, w sytuacji gdy temperatura w nim wzrośnie powyżej określonego poziomu.

palnik 
PSR

Zapewnia czyste spalanie i niezakłóconą pracę. Podajnik PSR przeznaczony jest do stosowania groszków oraz peletów o granulacji nie większej niż 31,5 mm.

możliwość obsługi
przez internet

Dodatkowy moduł pozwala na sterowanie pracą kotła przez internet.

Parametr Jedn. Model kotła
17 22 34
Wymiary D [mm] 159 178
E [mm] 340 × 290 340 × 190
L1 [mm] 110
L2 [mm] 150
L [mm] 680 760 840
H [mm] 1200 1250 1530
H1 [mm] 900 960 1230
H2 [mm] 100 75 100
H3 [mm] 980 1035 1320
H4 [mm] 1275
S [mm] 490 590
S1 [mm] 640
Paliwo podstawowe ekogroszek
Zakres mocy cieplnej* [kW] 5,1 – 17 6 – 22 10,2 – 34
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** [m²] do 309 do 400 do 618
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m³] do 772 do 1000 do 1545
Pojemność zasypowa kosza [dm³] 200
Pojemność wodna kotła [dm³] 72 85 128
Materiał wymiennika ciepła Stal P265GH [PN-EN 10028]
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 1,5
Wymagany min. ciąg kominowy*** [Pa] 20 25
Zasilanie / Moc [V/W] 230 / 175
Masa kotła bez wody [kg] 367 425 526
5 KLASA wg PN EN 303-5:2012 tak
Kocioł spełnia wymagania EKOPROJEKTU tak tak
Kocioł spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe
tak
Klasa energetyczna B
Sterowanie sterownik ecoMAX 910
Dodatkowo w standardzie zabezpieczenie STB
Palnik PSR
Wyposażenie dodatkowe
Gwarancja 10 lat gwarancji na szczelność spoin
6 lat gwarancji na szczelność wymiennika
2 lata gwarancji na podzespoły
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.

Kup w najlepszej cenie: