Kalkulator przekroju komina

UWAGA!
Niezależnie od wyniku obliczeń, 
minimalny przekrój komina to 14 x 14 cm!