Letni przegląd instalacji c.o. 

Przerwa w ogrzewaniu budynków mieszkalnych to doskonała pora na okresową konserwację oraz czyszczenie kotłów na paliwa stałe. Zazwyczaj we wnętrzu komory paleniskowej gromadzą się zanieczyszczenia w postaci sadzy, pyłu i popiołu, które bezpośrednio wpływają na efektywność pracy urządzenia. Wystarczy jednak samemu systematycznie wykonywać proste czynności, by zwiększyć wydajność pracy kotła, uniknąć niespodziewanej awarii oraz znacznie wydłużyć jego żywotność. Ze względu na rodzaj kotła, istnieją dwie możliwości konserwacji:

Kotły zasypowe

– w tym wypadku sprawa jest nieco prostsza, należy:

 1. usunąć popiół z komory paleniska i popielnika,
 2. wyczyścić komorę spalania z sadzy przy pomocy szczotki drucianej,
 3. szczotką wyczyścić płomieniówki i kanały spalin, po czym usunąć sadzę z kanałów spalin,
 4. wyczyścić obudowę zewnętrzną kotła z osadzającego się popiołu, sadzy, pyłu i resztek paliwa,
 5. skontrolować szczelność instalacji wodnej oraz szczelność drzwiczek kotła, czopucha i komina; w razie konieczności należy dokręcić zawiasy lub wymienić uszczelkę drzwiczek,
 6. jeśli poszczególne elementy nie potrzebują wymiany lub dodatkowego uszczelnienia, należy zabezpieczyć wewnętrzne ściany korpusu kotła specjalnie do tego przeznaczonym olejem, w celu ochrony przed kondensacją pary wodnej, która w konsekwencji może prowadzić do powstania awarii.

Kotły z podajnikiem

Konstrukcja kotłów podajnikowych jest bardziej złożona, w związku z tym czyszczenie całej konstrukcji jest bardziej skomplikowane. W pierwszej kolejności należy:

 1. usunąć resztki opału oraz opróżnić kosz zasypowy,
 2. usunąć sadzę z komory spalania oraz pionowych rur płomieniówkowych, za pomocą szczotki drucianej,
 3. wyczyścić komory powietrzne,
 4. uszczelnić płyty paleniska (raz do roku),
 5. sprawdzić szczelność drzwiczek,
 6. sprawdzić stan podajnika,
 7. w przypadku podajnika ślimakowego należy zgodnie z załączoną instrukcją, zdjąć zawleczkę, odkręcić przekładnię i wyjąć sam ślimak aby sprawdzić jego stan; jeśli ślimak jest zbyt mocno wytarty, należy zamówić nowy u producenta,
 8. jeśli poszczególne elementy nie potrzebują wymiany lub dodatkowego uszczelnienia, należy zabezpieczyć wewnętrzne ściany korpusu kotła specjalnie do tego przeznaczonym olejem, w celu ochrony przed kondensacją pary wodnej która w konsekwencji może prowadzić do powstania awarii.

Okresowe przeglądy kotła należy wykonać raz w roku w okresie postoju urządzenia. W celu wykonania przeglądu kotła i ustalenia zakresu ewentualnych napraw należy kocioł dokładnie oczyścić z pozostałości po paleniu od strony ogniowej.

Tak przygotowana instalacja z całą pewnością zapewni nam bezawaryjny okres grzewczy i posłuży przez długie lata.